Veraicon to z jęz. greckiego Prawdziwe Oblicze - twarz pozbawiona śladów męki. Przyjęliśmy tę nazwę, by wyrazić przywiązanie do niezwykłego miejsca, jakim jest sądeckie Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Chcemy doskonalić współbrzmienie naszych głosów, poszukiwać stale własnego stylu i wzbogacać repertuar, by jak najlepiej służyć wspólnocie parafialnej. Naszym śpiewem i systematyczną pracą chcemy wielbić Oblicze Jezusa Przemienionego.

Grupowe
O nas

„Veraicon” - chór Sanktuarium Przemienienia Pańskiego

Powstał w listopadzie 2009 roku przy Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.

Jest chórem mieszanym, obecnie liczącym 25 członków. Założycielką i dyrygentką chóru jest Izabela Biskupska.

Celem działalności chóru jest przede wszystkim ubogacanie śpiewem liturgii sprawowanej w sanktuarium oraz innych sądeckich parafiach. Repertuar obejmuje przede wszystkim dawną i współczesną muzykę sakralną. Chórzyści chętnie wykonują również utwory o świeckim charakterze - podczas zabawy, wypoczynku i wyjazdów.

Próby odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 19.00 w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej przy ulicy Św. Ducha 2.

Więcej o nas na wesoło :)
Veraicon

Posłuchaj nas

Gdzie i kiedy można nas posłuchać


strzałka do góry